Inbjudan till Xspray Pharma Q3-presentation

Xspray Pharma bjuder in till presentation den 22 november klockan 10:00 i samband med publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Delårsrapporten offentliggörs samma dag i god tid före börsens öppning.

Presentationen väntas ta cirka 25 min och efterföljs av en Q&A ledd av Redeye Chief Editor Eddie Palmgren, där tittarna har möjlighet att inkomma med frågor till Per Andersson, VD, Xspray Pharma.

Tid: 22 november kl. 10:00 CET.

Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. (Föranmälan till info@redeye.se)

Länk till livesändning: https://www.redeye.se/live/xspray-q3-2017

Frågor kan skickas in under pågående sändning, eller i förväg, via Redeyes hemsida, www.redeye.se, mail, info@redeye.se, och Twitter, @Redeye_.

Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspray.com