Aktieinformation

Kortnamn         XSPRAY
ISIN-kod          SE0009973563
Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: 08-545013 49

Största aktieägare

Ägare per augusti 2017Antal aktierAndel aktier och röster
Östersjöstiftelsen
2 500 826
20,24%
Swedbank Robur Fonder AB
910 000
7,36%
Vasastaden Holding AB
770 000
6,23%
Healthinvest Partners AB
680 000
5,50%
Recipharm Venture Fund AB
630 338
5,10%
Karolinska Development AB
462 115
3,74%
Ålandsbanken Aktiefonder Abp
410 000
3,32%
Kåre Gilstring
375 472
3,04%
Ribbskottet AB
350 000
2,83%
Bertil Hållsten
199 575
1,62%
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
180 000
1,46%
Senectus Ädelboende AB
178 709
1,45%
KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag
109 967
0,89%
Summa största aktieägare
7 757 002
62,78%
Summa övriga aktieägare
4 599 458
37,22%
Totalt
12 356 460
100,00%