Aktieinformation

Kortnamn         XSPRAY
ISIN-kod          SE0009973563
Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: 08-545013 49

Största aktieägare

Ägare per 14 maj 2018Antal aktierAndel aktier och röster
Östersjöstiftelsen
2 500 826
18,2%
Familjen Niclas Ericsson med bolag1 562 08211,4%
Swedbank Robur Fonder AB
1 140 000
8,3%
Catella Fonder945 7606,9%
Anders Bladh
871 996
6,4%
Avanza Pension
603 067
4,4%
Kåre Gilstring485 472 3,5%
Recipharm Venture Fund AB474 838
3,5%
HealthInvest Partners
375 052
2,7%
Ålandsbanken Fonder
341 5852,5%
Summa största aktieägarna
9 300 677
67,9%
Summa övriga aktieägare
4 405 78332,1%
Totalt
13 706 460
100,00%