Aktieinformation

Kortnamn         XSPRAY
ISIN-kod          SE0009973563
Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: 08-545013 49

Största aktieägare

Ägare per 30 juni 2019Antal aktierAndel aktier och röster
Östersjöstiftelsen
2 500 826
16,59%
Ribbskottet1 664 52411,04%
Swedbank Robur Fonder1 250 000
8,29%
Catella Fonder984 7256,53%
Fjärde AP-fonden870 000
5,77%
Familjen Niclas Eriksson740 000
4,91%
Avanza Pension650 0394,31%
Unionen600 0003,98%
Länsförsäkringar Fonder375 000
2,49%
Danica pension371 2272,46%
Summa tio största aktieägarna
10 006 341
66,37%
Summa övriga aktieägare
4 070 11933,63%
Totalt
13 706 460
100,00%