Aktien

XSPRAY

SE0009973563

Handel med aktien sker på Nasdaq First North Growth Market