Nedan återfinns Handlingar relaterade till bolagsstämmor i Xspray Pharma AB (publ)

Årsstämma 23 maj 2019

Protokoll årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Årsstämma 2019 – Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Extra bolagsstämma 28 november 2018

Xspray Pharma – Kallelse EGM 2018.DOCX

XSpray Pharma – Villkor teckningsoptioner 2018_2021_1

Styrelsens redogörelse ABL 14_8 – Signerad

Revisorns yttrande – signerad

EGM 2018 Fullmaktsformulär

Protokoll extrastämma

Årsstämma 14 maj 2018

Kallelse till årsstämma i Xspray Pharma AB (publ)

Årsstämma 2018 – Fullmaktsformulär

Protokoll årsstämma, 14 maj 2018

Extra bolagsstämma 20 februari 2018

Xspray Pharma AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma den 20 februari

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-03-31 – 2018-01-30

Styrelsens för Xspray Pharma AB (publ) förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Fullmaktsformulär

Protokoll extrastämma

Extra bolagsstämma 4 augusti 2017

Xspray Microparticles AB Kallelse till extra bolagsstämma den 4 augusti

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (Punkt 7)