Finansiell kalender

Årsstämma                                                    14 maj 2018
Delårsrapport Q1, jan–mar 2018                  14 maj 2018
Delårsrapport Q2, apr–jun 2018             24 augusti 2018
Delårsrapport Q3, jul–sep 2018         28 november 2018
Observera att tidigare kommunicerad tidpunkt för årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2018 har ändrats till 14 maj enligt ovan.