Finansiell kalender

Delårsrapport januari – september 2017                        22 november 2017

Bokslutskommuniké för 2017                                        19 februari 2018