Finansiell kalender

Delårsrapport Q3, jul–sep 2018         28 november 2018
Bokslutskommuniké 2018                     14 februari 2019
Delårsrapport Q1, jan-mars 2019                 16 maj 2019
Årsstämma 2019                                        23 maj 2019
Delårsrapport Q2, apr-jun 2019             29 augusti 2019
Delårsrapport Q3, jul-sep 2019         28 november 2019