Finansiell kalender

 

Delårsrapport Q1, jan-mars 2019 16 maj 2019
Årsredovisning 2018 publiceras 2 maj 2019
Årsstämma 2019 23 maj 2019
Delårsrapport Q2, apr-jun 2019 29 augusti 2019
Delårsrapport Q3, jul-sep 2019 14 november 2019
Bokslutskommuniké – januari-december 2019 Den 20 februari 2020
Delårsrapport Q1 Den 14 maj 2020
Årsstämma Den 14 maj 2020