Den huvudsakliga uppgiften för Xsprays IR-ansvarige är att i rätt tid ge investerare och kapitalmarknaden korrekt och relevant information som underlättar förståelsen av Xsprays verksamhet.

Per Andersson, VD
Mobil: +46 706 88 23 48
Email: per.andersson@xspray.com