Xspray är ett life science-bolag som med en avancerad teknologi utvecklar förbättrade och generiska versioner av redan marknadsförda läkemedel.

Xspray tillämpar en patentskyddad teknologiplattform för att skapa en pipeline av anti-cancerprodukter med kliniskt relevanta förbättringar eller värdehöjande generiska versioner för patienter.

I första hand utvecklar Xspray proteinkinashämmare (PKI) för målinriktad behandling av cancer. PKI är det näst största segmentet inom cancerläkemedel.