Historik

2018

 • Xspray Pharma föreslog en riktad nyemission om 1 350 000 aktier motsvarande cirka 88 MSEK för att expandera produktportföljen

2017

 • Positiva resultat av pilotstudie visade HyNap-Dasas biotillgänglighet av dasatinib och uppnådde studiens primära syfte att få fram underlag för bolagets produktkomposition
 • Xspray Pharma noteras den 28 september på Nasdaq First North Growth Market
 • Namnbyte från Xspray Microparticles till Xspray Pharma för att åskådliggöra Bolagets strategi med fokus på egen produktutveckling

2016

 • Slutförande av en riktad nyemission om 41 MSEK
 • Positiva resultat från tre kliniska prövningar av en förbättrad respektive generisk version av HyNap-Dasa (dasatinib)
 • FDA bekräftelse på att HyNap-Dasa kliniska prövningsprogram kan genomföras på friska försökspersoner, d.v.s. inga studier på cancerpatienter kommer att krävas

2015

 • Klinisk proof-of-concept (POC) för HyNap-Dasa (dasatinib)
 • Freedom-to-operate (FTO) för HyNap-Dasa bekräftad av svenska och amerikanska patentbyråer
 • Försäljning av Karolinska Developments aktieinnehav till ett konsortium lett av Stiftelsen för Östersjö-och Östeuropastudier (Östersjöstiftelsen) och Recipharm Venture Fund

2014

 • Klinisk proof-of-concept (POC) för HyNap-Nilo (nilotinib)

2012

 • Fokusering på PKI område
 • Utveckling av hybridnanopartikelteknologi (HyNap)
 • Patentansökningar på 10 av 18 marknadsförda PKI:er

2011

 • Strategiskt byte av affärsmodell från ett drug delivery till att utveckla förbättrade läkemedel mot cancer, med en patenterad produktportfölj

2009

 • Konstruktion av en GMP anläggning för framställning av kliniskt prövningsmaterial (CTM) enligt GMP regler som möjliggör CTM leveranser till potentiella kunder

2007 – 2010

 • Samarbeten med bl.a. Roche, Novartis, Lilly och andra stora och medelstora läkemedelsbolag för utvärdering av teknologin i deras utvecklingsprogram

2007

 • Konstruktion av en pilotanläggning som möjliggör en 10-faldig uppskalning av processen från gram till kilogram skala

2004 – 2006

 • Utvecklingsarbete med RightSize teknologin, med grundläggande metodik och design av munstycket

2003

 • Xspray Microparticles grundas. Bolaget är baserat på utveckling av ett nytt munstycke som möjliggör uppskalning av superkritisk vätsketeknologi (SCF) som tidigare endast kunde användas i icke-kommersiell skala
 • Karolinska Development, majoritetsägare i Xspray, finansierar Xsprays teknologiutveckling