Ledning och nyckelpersoner

 

 • Per Andersson

  VD

  Verkställande direktör sedan 2006
  Född 1967

  Utbildning: Doktorsexamen analytisk kemi, Stockholms universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Robotic Lawn Care Sweden AB och styrelsesuppleant i Journeyman Stockhom AB.

  Innehav i bolaget: 127 437 aktier och 154 857 teckningsoptioner, varav 69 857 teckningsoptioner är villkorade av noteringen av Bolaget på First North.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till bolaget.

  Per Andersson har lång industriell erfarenhet, framförallt från omfattande patentarbete och strategier. Tidigare forskningschef på Gyros AB och forskare GE Healthcare.

  +46 (0)8 730 37 00
 • Andreas Konar

  Affärsutveckling

  Andreas Konar har omfattande sektorerfarenhet från framförallt utveckling av drug delivery-bolag. Tidigare erfarenheter från bland annat Astra, italienska Recordati och danska LifeCycle Pharma.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till bolaget.