Ledning och nyckelpersoner

 

 • Per Andersson

  VD

  Per Andersson har varit verkställande direktör sedan 2006. Per har lång industriell erfarenhet, framför allt av omfattande patentarbeten och strategier. Han har tidigare varit forskningschef på Gyros AB forskare på GE Healthcare.

  Utbildning: Doktorsexamen i analytisk kemi, Stockholms Universitet

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Robotic Lawn Care Sweden AB och styrelsesuppleant i Journeyman Stockhom AB.

  Innehav i bolaget: 127 437 aktier och 154 857 teckningsoptioner, varav 69 857 teckningsoptioner är villkorade av noteringen av Bolaget på First North.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

  +46 (0)8 730 37 00
 • Andreas Konar

  Affärsutveckling

  Andreas Konar har omfattande sektorerfarenhet från framförallt utveckling av drug delivery-bolag. Tidigare erfarenheter från bland annat Astra, italienska Recordati och danska LifeCycle Pharma.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till bolaget.

 • Charlotta Liljebris

  FoU Chef

  Charlotta Liljebris har mer än 25 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin, bl.a. som ansvarig för affärsutveckling på Orexo, vice vd på Aprea fokuserande på utveckling av onkologiprojekt samt projektledning på Biovitrum.

  Utbildning: Doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala Universitet

  Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Sprint Bioscience

 • Kerstin Hasselgren

  CFO

  Bred erfarenhet från arbete I internationella börsnoterade företag såsom VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca samt VP Finance Global R&D på AstraZeneca

  Utbildning: M.Sc. Business Administration, Stockholm School of Economics

  Andra pågående styrelseuppdrag; Inga

  Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren); Inga

  Innehav i bolaget (aktier samt optioner) 4 500 aktier