Ledning och nyckelpersoner

 

 • Per Andersson

  VD

  Per Andersson har varit verkställande direktör sedan 2006. Per har lång industriell erfarenhet, framför allt av omfattande patentarbeten och strategier. Han har tidigare varit forskningschef på Gyros AB forskare på GE Healthcare.

  Utbildning: Doktorsexamen i analytisk kemi, Stockholms Universitet

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Robotic Lawn Care Sweden AB och styrelsesuppleant i Journeyman Stockhom AB.

  Innehav i bolaget: 115 403 aktier och 154 857 teckningsoptioner, varav 69 857 teckningsoptioner är villkorade av noteringen av Bolaget på First North.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

  Medlem av ledningsgruppen sedan 2006

  +46 (0)8 730 37 00
 • Andreas Konar

  Affärsutveckling

  Bakgrund:
  Andreas Konar har 4 decenniers erfarenhet från läkemedelsindustrin inom FoU, klinisk forskning, projektledning och affärsutveckling. Han har bl.a. varit forskningsdirektör på Dumex och AL Pharma, ansvarig för Drug Delivery Business Unit på LifeCycle Pharma, affärsutveckling på Recordati och sektionschef på Astra Draco.

  Utbildning: Docent i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
  Doktorsexamen i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
  Civilingenjör i kemi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

  Andra pågående styrelseuppdrag: Ground Zero Pharmaceuticals, Irvine, CA, USA

  Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

  Innehav i bolaget: 73 555 aktier och 19 091 optioner

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

  Medlem av ledningsgruppen sedan 2010.

 • Charlotta Liljebris

  FoU Chef

  Bakgrund:
  Charlotta Liljebris har mer än 25 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för projektportföljen och affärsutveckling på Orexo, Vice VD för Utveckling på Aprea med fokus på onkologiprojekt och haft ledande befattningar på Biovitrum inom projektledning

  Utbildning: Doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala Universitet. M.Sc. i kemi, Uppsala Universitet

  Andra pågående styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i Sprint Bioscience

  Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Styrelsemedlem i Recipharm OT Chemistry och Connect Uppsala

  Innehav i bolaget: 1200 aktier och 23 437 optioner

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

  Medlem av ledningsgruppen sedan 2018.

 • Kerstin Hasselgren

  CFO

  Bakgrund:
  Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete I internationella börsnoterade företag så som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca

  Utbildning: M.Sc. Business Administration, Stockholm School of Economics

  Andra pågående styrelseuppdrag: Inga

  Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

  Innehav i bolaget: 4500 aktier

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

  Medlem av ledningsgruppen sedan 2019.