Produktkandidater

Xsprays mål är att möjliggöra introduktion av tre produkter på USA-marknaden till 2023. Samtliga är versioner av patentskyddade cancerläkemedel baserade på proteinkinasinhibitorer (PKI). De tre produktkandidaterna tar sikte på originalläkemedel som årligen säljer för över en miljard USD. När de primära patenten löper ut kan Xsprays produkter säljas tack vare den unika hybridnanopartikelteknologin som skapar ett patentfönster. Trots att originalläkemedlet skyddas från konkurrens i kraft av sekundära patent kan Xsprays produkter säljas parallellt och alltså under denna period endast konkurrera med originalläkemedlet.

Totalt fanns det 34 godkända läkemedel baserade på proteinkinashämmare 2015, som sålde för totalt cirka 11 miljarder USD enbart i USA. Det gör den till den näst största segmentet av alla cancerläkemedel. 2020 beräknas USA-försäljningen ha stigit till 21 miljarder USD. Xsprays teknologi har potential att tillämpas på alla dessa läkemedel.