Styrelse

 

 • Michael Wolff Jensen

  Ordförande

  Styrelseledamot tillika styrelseordförande sedan 2013
  Född 1971

  Utbildning: Juristexamen, Köpenhamns universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ascendis Pharma A/S, Eurocine Vaccines AB, VANX ApS och styrelseordförande i tillika ägare av MWJ Partners ApS.

  Innehav i Bolaget: 35 864 aktier och 25 000 teckningsoptioner.

 • Hans Arwidsson

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2006
  Född 1958

  Utbildning: Doktorsexamen inom farmaceutisk vetenskap och apotekarexamen, Uppsala universitet, samt masterexamen inom företagsekonomi, Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Healthy Bizniz Europe AB, Eurocine Securities AB och Nanexa AB, verkställande direktör i Eurocine Vaccines AB.

  Innehav i Bolaget: Inget.

 • Maris Hartmanis

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2015
  Född 1953

  Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan.

  Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB samt styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB, Applied Photophysics Ltd och BioLamina.

  Innehav i Bolaget: 26 494 aktier.

 • Carl-Johan Spak

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2015
  Född 1956

  Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Recipharm OT Chemistry AB, Recipharm Pharmaceutical Development AB, styrelseledamot i Pharmanest AB, Symcel Sverige AB, Cobra Biologics Holding AB, Empros Pharma AB, Inject Pharma Sweden AB, Prokarium Ltd, Synthonics Inc, Kahr Medical Ltd och Bostadsrättsföreningen Smultronhyllan, styrelseledamot tillika verkställande direktör i Recipharm Venture Fund AB och RPH Pharmaceuticals AB samt styrelsesuppleant i Cobra Biologics AB.

  Innehav i Bolaget: Inget.

 • Torbjörn Koivisto

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2017
  Född 1969

  Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Moberg Pharma AB (publ), Hemcheck Sweden AB, Forslid & Co AB, KIBACQ AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, bolagsman i KOL Arts & Craft Handelsbolag samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB.

  Innehav i Bolaget: Inget.