Styrelse

 

 • Michael Wolff Jensen

  Ordförande

  Styrelseledamot tillika styrelseordförande sedan 2013
  Född 1971

  Utbildning: Juristexamen, Köpenhamns universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ascendis Pharma A/S, Eurocine Vaccines AB, VANX ApS och styrelseordförande i tillika ägare av MWJ Partners ApS.

  Innehav i Bolaget: 35 864 aktier och 25 000 teckningsoptioner via MWJ Partners ApS.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och till bolaget.

 • Hans Arwidsson

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2006
  Född 1958

  Utbildning: Doktorsexamen inom farmaceutisk vetenskap och apotekarexamen, Uppsala universitet, samt masterexamen inom företagsekonomi, Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Healthy Bizniz Europe AB, Eurocine Securities AB och Nanexa AB, verkställande direktör i Eurocine Vaccines AB.

  Innehav i Bolaget: Inget.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

 • Maris Hartmanis

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2015
  Född 1953

  Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan.

  Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB samt styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB, Applied Photophysics Ltd och BioLamina.

  Innehav i Bolaget: 26 494 aktier.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

 • Carl-Johan Spak

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2015
  Född 1956

  Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Recipharm OT Chemistry AB, Recipharm Pharmaceutical Development AB, styrelseledamot i Pharmanest AB, Symcel Sverige AB, Cobra Biologics Holding AB, Empros Pharma AB, Inject Pharma, Atrogi AB, Sweden AB, Prokarium Ltd, Synthonics Inc, Kahr Medical Ltd och Bostadsrättsföreningen Smultronhyllan, styrelseledamot tillika verkställande direktör i Recipharm Venture Fund AB och RPH Pharmaceuticals AB.

  Innehav i Bolaget: Inget.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

 • Torbjörn Koivisto

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2017
  Född 1969

  Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB, Cinclus Pharma Holding AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, bolagsman i KOL Arts & Craft Handelsbolag samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB.

  Innehav i Bolaget: 4000 aktier, via bolaget IARU

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.