Styrelse & utskott

Utskott

Revisionsutskott

 • Maris Hartmanis, ordförande
 • Hans Arwidsson
 • Christine Lind

Ersättningsutskott

 • Michael Wolff Jensen, ordförande
 • Gunnar Gårdemyr
 • Torbjörn Koivisto

Styrelse

 • Michael Wolff Jensen

  Ordförande

  Styrelseledamot tillika styrelseordförande sedan 2013
  Född 1971

  Utbildning: Juristexamen, Köpenhamns universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ascendis Pharma A/S, Eurocine Vaccines AB, VANX ApS och styrelseordförande i tillika ägare av MWJ Partners ApS.

  Innehav i Bolaget: 35 864 aktier och 25 000 teckningsoptioner via MWJ Partners ApS.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och till bolaget.

 • Hans Arwidsson

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2006
  Född 1958

  Utbildning: Doktorsexamen inom farmaceutisk vetenskap och apotekarexamen, Uppsala universitet, samt masterexamen inom företagsekonomi, Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Healthy Bizniz Europe AB, Eurocine Securities AB och Nanexa AB, verkställande direktör i Eurocine Vaccines AB.

  Innehav i Bolaget: Inget.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

 • Maris Hartmanis

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2015
  Född 1953

  Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan.

  Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB samt styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB och BioLamina.

  Innehav i Bolaget: 28 619 aktier.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

 • Carl-Johan Spak

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2015
  Född 1956

  Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i bolaget Pharmacolog i Uppsala AB, Symcel Sverige AB, Cobra Biologics Holding AB, Empros Pharma AB, Inject Pharma Sweden AB, Atrogi AB, Prokarium Ltd, Synthonics Inc, Kahr Medical Ltd, Sweden-BIO Service AB och Bostadsrättsföreningen Smultronhyllan samt styrelseledamot tillika verkställande direktör i Recipharm Venture Fund AB.

  Innehav i Bolaget: Inget.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

 • Torbjörn Koivisto

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2017
  Född 1969

  Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB, Cinclus Pharma Holding AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, bolagsman i KOL Arts & Craft Handelsbolag samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB.

  Innehav i Bolaget: 4000 aktier, via bolaget IARU

  Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

 • Christine Lind

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2019
  Född 1974

  Utbildning: Bachelors in Science in Finance and Information Systems, New York University, samt Masters in Business Administration in Finance and Management, Columbia Business School.

  Andra pågående uppdrag: Ordförande och CEO i Lind Growth Strategy AB, Strategic Advisor i BioArctic AB samt styrelsesuppleant i Shinka Life Sciences AB.

  Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VP Business Development i LifeCell Corporation, EVP Strategic Business Development i Medivir AB samt CEO och President i Medivir AB.

  Innehav i Bolaget: 0 aktier

  Oberoende till större aktieägare och bolaget.

 • Gunnar Gårdemyr

  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2019
  Född 1959

  Utbildning: BSc Economy, Lunds Universitet.

  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Rhovac AB, CBO Follicum AB.

  Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD Targovax AS, Norge.

  Innehav i Bolaget: 400 aktier

  Oberoende till större aktieägare och bolaget.