Xspray arbetar med två produktstrategier. Den första är att utveckla, s.k. generika, farmaceutiskt och terapeutiskt likvärdiga versioner av tidigare godkända produkter, där det finns patentfönster och produkten kan säljas semi-exklusivt parallellt med originalläkemedlet. På den amerikanska marknaden kan en sådan produkt registreras genom en förenklad registreringsansökan (ANDA), avsnitt 505(j) av Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

Den andra strategin är att utveckla förbättrade versioner av tidigare godkända produkter där det finns patentfönster och produkten kan säljas semi-exklusivt vid sidan av originalläkemedlet. På den amerikanska marknaden kan en sådan produkt registreras enligt avsnitt 505(b)(2) av Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

Bolaget strävar vidare efter att satsa på läkemedel som har särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation). Detta då de ofta har en hög prissättning vilket gör att effekten av en attraktiv prissättning kan förväntas ge stor effekt på erhållen marknadsandel och snabb marknadspenetration.

Xsprays kliniska prövningsprogram på endast friska frivilliga försökspersoner har funnits adekvat av den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Detta innebär lägre utvecklingskostnader och utvecklingstid eftersom studier på patienter är betydligt dyrare och tar avsevärt längre tid. Xsprays produktkandidater kan därför förväntas ha en tydlig och kort väg till marknaden.