Indikationer

Alla idag marknadsförda PKI-baserade läkemedel är avsedda för behandling av patienter med olika former av cancer. Endast en PKI produkt (Xeljanz, tofacitinib) är indikerad för behandling av patienter med reumatoid artrit.

Originalprodukter för två av Xsprays produktkandidater, HyNap-Nilo (Tasigna) och HyNap-Dasa (Sprycel), är indikerade för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas.

Sprycel är också indicerat för behandling av vuxna patienter med Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL) och lymfoid blastisk KML med resistens eller intolerans mot tidigare behandling.

Originalprodukten för HyNap-Sora, Nexavar, är avsett för behandling av patienter med levercellscancer, njurcellscancer samt differentierad sköldkörtelcancer.