Produktutveckling

Xsprays interna utvecklingsprojekt omfattar idag tre produktkandidater som alla baserar sig på Bolagets RightSize-teknologi och är stabila amorfa versioner av storsäljande cancerläkemedel, Sprycel (dasatinib), Nexavar (sorafenib) och Tasigna (nilotinib). Nämnda originalläkemedel är s.k. blockbusters vilket betyder att de var och en har en årlig försäljning över 1 miljard USD.

För två av Xsprays produktkandidater, HyNap-Dasa och HyNap-Sora, har bolaget erhållit formella tredje parts så kallade Freedom to Operate- (FTO) analyser och konkurrenslägesanalyser från både svenska och amerikanska välrenommerade patentbyråer. För båda produktkandidaterna HyNap-Nilo och HyNap-Dasa har bolaget redan visat klinisk proof-of-concept (POC) och båda befinner sig i vidare klinisk utveckling. Produktkandidaten HyNap-Sora är i formuleringsfas. Alla tre produktkandidater har en väldefinierad väg till godkänt läkemedel som för HyNap-Dasa är redan bekräftad av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA.

Xspray utvecklar HyNap-Dasa både som en helt utbytbar variant av Sprycel som kan registreras i USA med hjälp av Abbreviated New Drug Application (ANDA) eller som en förbättrad produkt med 505(b)(2) förfarandet.