Storägare utökar innehav i Xspray Pharma och ingår avtal om lock-up

Xspray Pharma har mottagit information om att Familjen Niclas Eriksson har köpt Karolinska Development AB och Kcif Co-Investment Fund Kb:s innehav i bolaget, totalt 572 082 aktier. Överlåtelsen har skett utanför börsen. Köparen blir bolagets näst största ägare och övertar samtidigt det avtal om lock-up avseende aktierna som säljarna haft gentemot Redeye Aktiebolag.

Familjen Niclas Ericsson deltog genom Vasastaden Holding AB som cornerstone-investerare vid börsnoteringen av Xspray Pharma den 28 september i år, och har den 27 oktober 2017 utökat sina innehav i bolaget genom köp av totalt 572 082 aktier i Xspray. Säljare är Karolinska Development AB och Kcif Co-Investment Fund Kb.

Redeye Aktiebolag har medgivit säljarna undantag från sina förpliktelser enligt avtalet om lock-up med hänvisning till att köparen är en lämplig långsiktig och kapitalstark ägare i bolaget, som ikläder sig samma lock-up fram till och med den 27 september 2018 gentemot Redeye Aktiebolag.

”Familjen Niclas Erikssons förvärv ger bolaget en långsiktig och kapitalstark ägare. Bolaget har nu en stark ägarbas med ett långsiktigt perspektiv och stor tro på våra möjligheter,” kommenterar Per Andersson, vd för Xspray Pharma.

PM om ägarförändringar i Xspray

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan som Xspray Pharma ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg, tid som ovan.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 326

171 63 Solna

www.xspray.com