Xspray Pharma anställer Charlotta Liljebris som ny forskningschef

Xspray Pharma har anställt Charlotta Liljebris som forskningschef med titeln Vice President R&D. Hon har över 25 års branscherfarenhet inom life-science och har framför allt arbetat med affärsutveckling och kommersialisering av läkemedel, samt haft flera ledande befattningar inom forskning och utveckling. Hon kommer närmast från en befattning på Orexo där hon har haft ansvar för att driva kommersialiseringsprocesser bland annat genom partneravtal och positionering av produkter för den amerikanska marknaden.  

”Efter förra årets kapitaltillskott och goda studieresultat har vi höjt tempot rejält i vårt utvecklingsarbete. Charlotta Liljebris har en sällsynt väl lämpad profil för att förstärka organisationen i det fortsatta arbetet med att utveckla våra produktkandidater av redan kända substanser till kommersiell fas på den amerikanska marknaden,” kommenterar Per Andersson, vd för Xspray Pharma.

Charlotta Liljebris tillträder senast den 1 maj 2018.  

Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 63 Solna

www.xspray.com