Patent och övriga immateriella rättigheter

Bolagets immateriella rättigheter skyddas huvudsakligen genom patent samt patentansökningar. Ingivna patentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent förutsatt att patent senare beviljas. Bolagets patentportfölj innefattar sju patentfamiljer med beviljade patent och patentansökningar. De beviljade patenten medger skydd till år 2024-2033.

Xspray bedriver en aktiv och genomtänkt patentstrategi som går ut på att skydda sin äganderättsposition genom att söka patentskydd relaterade till bolagets egenutvecklade teknologi, uppfinningar och förbättringar som är viktiga för utvecklingen och affärsverksamheten.

Bolaget är i nuläget inte beroende av licenser utan använder sina egna patenterade och patentsökta teknologier och produkter.

Patent och patentansökningar finns i kommersiellt viktiga länder och regioner, t.ex. USA, Europa, Japan, Kina och Kanada. Bolagets bedömning, baserad på genomförda analyser, är att de inlämnade patentansökningarna sannolikt kommer att beviljas och ge patentskydd för planerade läkemedelskandidater. Xsprays patentportfölj berör följande:

  • Unikt munstycke som möjliggör framställning av HyNap-PKI produkter
  • Metod för framställning av amorfa varianter av PKI:er
  • Formuleringspatent av de olika PKI-produkterna