Det unika patentfönstret

När ett bolag utvecklar ett läkemedel patenteras det i två steg – ett ursprungspatent och ett så kallat sekundärt patent. När ursprungspatentet går ut tar det sekundära patentet vid. Det sekundära patentet är ofta ett patent som täcker de kristallina formernas “mikroskopiska fingeravtryck”.

I detta patentfönster, som varierar i längd beroende på läkemedel men som ofta varar i ett antal år, saknas idag möjlighet att med konventionella tillverkningssätt skapa varianter av läkemedlet som inte är patentskyddade. Resultatet blir att originalbolaget kan fortsätta att ensamt saluföra sitt läkemedel, ohotad av generikamarknaden.

 

En teknik som skapar läkemedel utan fingeravtryck

Xsprays unika teknologi gör det möjligt att skapa läkemedel i avsaknad av ”mikroskopiskt fingeravtryck”. Till skillnad från de former som patenteras – de kristallina – ger Xsprays tillverkningsmetoder helt amorfa varianter, som också kan göras helt bioekvivalenta med det ursprungliga läkemedlet.

Bilden, som visar mätning på mikroskopisk nivå, visar hur Xsprays “fingeravtryck” skiljer sig från konventionella läkemedel. Där en kristallin struktur visar tydliga toppar och dalar visar en amorf variant en rak linje utan toppar.

Eftersom Xsprays amorfa variant av originalläkemedlet inte visar toppar på sin linje särskiljer sig Xsprays produkt från originalläkemedlet. Därmed kan Xspray som ensam konkurrent sälja produkten till ett mer attraktivt pris.

Ett patentfönster med mångmiljardpotential

Traditionella generikabolag har med konventionell teknik möjlighet att skapa kopior av originalbolagens produkter för lansering när det sekundära patentet slutar gälla. Eftersom många bolag har möjlighet att erbjuda kopior, blir konkurrensen stor och vinsterna relativt låga. Eftersom Xspray kommer in på marknaden i ett tidigare skede saknas konkurrensen från traditionella generikabolag, och vinstpotentialen blir därför avsevärt mycket större.

Under patentfönstret för Xsprays valda produktkandidater handlar det om en marknad som kan räknas i miljarder dollar. En tidig etablering ger också stora konkurrensfördelar även när de sekundära patenten slutar gälla och konkurrenterna blir fler.