Det unika patentfönstret

När ett bolag utvecklar ett läkemedel patenteras det i två steg – ett primärt patent för substansen och ett så kallat sekundärt patent för produkten. När substanspatentet går ut tar det sekundära patentet vid. Det sekundära patentet är ofta ett patent som täcker de kristallina formernas “mikroskopiska fingeravtryck”.

I detta patentfönster, som varierar i längd men som ofta varar i ett antal år, saknas idag möjlighet att med konventionella tillverkningssätt skapa varianter av läkemedlet som inte är patentskyddade. Resultatet blir att originalbolag kan fortsätta att ensamt saluföra sitt läkemedel, ohotad av generikamarknaden.

 

En teknik som skapar läkemedel utan fingeravtryck

Xsprays unika teknologi gör det möjligt att skapa läkemedel med avsaknad av ”mikroskopiskt fingeravtryck”. Till skillnad från de former som patenteras – de kristallina – ger Xsprays tillverkningsmetoder helt amorfa varianter. Dessa amorfa varianter kan också göras bioekvivalenta med det ursprungliga läkemedlet.

Bilden, som visar mätning på mikroskopisk nivå, visar hur Xsprays “fingeravtryck” skiljer sig från konventionella kristallina läkemedel. Där en kristallin struktur visar tydliga toppar och dalar visar en amorf variant en linje utan toppar och dalar.

Eftersom Xsprays amorfa variant av originalläkemedlet inte visar toppar och dalar på sin linje särskiljer sig Xsprays produkt från originalläkemedlet. Därmed kan Xspray som ensam konkurrent sälja produkten till ett attraktivt pris.

Ett patentfönster med mångmiljardpotential

Traditionella generikabolag har med konventionell teknik möjlighet att skapa kopior av originalbolagens produkter för lansering när det sekundära patentet slutar gälla. Eftersom många bolag har möjlighet att erbjuda kopior, blir konkurrensen stor och vinsterna relativt låga. Eftersom Xspray kommer in på marknaden i ett tidigare skede saknas konkurrensen från traditionella generikabolag, och vinstpotentialen blir därför avsevärt mycket större.

Under patentfönstren handlar det om en marknad som kan räknas i miljarder dollar. En tidig etablering av Xspray ger stora konkurrensfördelar även när de sekundära patenten slutar att gälla och konkurrenterna blir fler.