Tre läkemedel leder väg för många fler

Xspray har riktat in utvecklingen mot så kallade PKI:er, proteinkinashämmare, som används för en mängd olika cancerbehandlingar.

PKI:er står för cirka 25% av den totala marknaden för cancermediciner. Av de över 50 produkter som finns på marknaden säljer flera av dem årligen för över en miljard dollar. Xsprays teknologi att skapa amorfa varianter har testats på 20 PKI:er och visat sig fungera i samtliga fall. De tre läkemedel som Xspray startat utveckling av är samtliga så kallade blockbusters, dvs de omsätter var och en över en miljard USD per år.

Xspray har tagit fram amorfa produktkandidater av Sprycel (dasatinib), Nexavar (sorafenib) och Tasigna (nilotinib).

Produktkandidaterna HyNap-Dasa och HyNap-Sora har granskats av välrenommerade svenska och amerikanska patentbyråer och fått formella Freedom to Operate-analyser, dvs bedömningen är att Xsprays amorfa variant inte inkräktar på befintliga patent.

Alla tre produktkandidater är vidare i klinisk utveckling och har visat proof-of-concept (POC). De tre produktkandidaterna har en väldefinierad och etablerad väg till godkänt läkemedel.

Utvecklingen av dessa tre läkemedel, som planeras att produktsättas mellan 2021 och 2024, är starten på framtagningen av en lång rad liknande produktkandidater. Xspray har identifierat minst tjugo andra formuleringar, där utveckling och marknadsetablering kan se ut på samma sätt som för de tre initiala.