Bättre och säkrare läkemedel för patienter

Xsprays amorfa varianter av läkemedel har potential att inte bara bli likvärdiga originalen, utan till och med avsevärt bättre.

Xsprays teknologi möjliggör inte bara framställning av bioekvivalenta läkemedel – möjligheten finns också att göra dem bättre, och till och med rädda liv.

Med traditionella tekniker varierar upptagningsförmågan av läkemedlet kraftigt – ibland till en så extrem grad att patienten dör av överdos, så kallad sudden death. Det kan till exempel bero på vad patienten ätit innan. Problemet är likartat åt andra hållet – variabiliteten gör också att risken är stor att patienten inte får i sig tillräckligt, vilket betyder att behandlingen blir ineffektiv.

De amorfa varianterna av läkemedlen är inte lika känsliga, och har en högre oral absorptionsförmåga. Det betyder att patient och läkare inte behöver ta samma hänsyn till yttre faktorer som födointag, och att doseringen kan göras mer precis med färre biverkningar. En lägre dosering med den amorfa varianten kan alltså ge samma effekt som – eller till och med bättre än – en högre dos av originalet.

För patienterna innebär detta en ökad livskvalitet under behandling, men sannolikt också en bättre behandling av själva sjukdomen.