Bättre och säkrare läkemedel för patienter

Xsprays teknologi möjliggör framställning av generiska och förbättrade versioner av redan marknadsförda läkemedel.

Xspray fokuserar för närvarande på att tillämpa sin teknologi på en klass av cancerläkemedel, proteinkinashämmare, PKI:er, som är effektiva vid behandling av olika cancerformer. Dessvärre får många patienter biverkningar av PKI behandlingen, i vissa fall med dödlig utgång. Det kan bero på vad och när patienten har ätit i anslutning till läkemedelsintaget. PKI läkemedel framställda med traditionella tillverkningstekniker har kraftigt varierande upptagningsförmåga, så kallad variabilitet, till följd av deras låga löslighet i tarmen och att upptaget är beroende av pH-värdet i magen. Variabiliteten ökar risken för att den terapeutiska effekten uteblir, vilket betyder att behandlingen kan bli ineffektiv eller att patienten kan få en överdos av läkemedlet.

De amorfa varianterna av PKI läkemedlen är inte lika pH-känsliga och har en högre oral absorptionsförmåga. Det betyder att patient och läkare inte behöver ta samma hänsyn till födointag och att doseringen kan göras mer precis. En lägre dosering av den amorfa varianten kan alltså ge samma – eller till och med säkrare – behandlingseffekt än en högre dos av originalet.

För patienterna innebär detta en ökad livskvalitet under behandling och sannolikt också en bättre behandling av själva sjukdomen.