Här får du en överblick över Xsprays finansiella utveckling och företagets strategiska inriktning

Xspray Pharma noterades på Nasdaq First North den 28 september 2017
Se mer på Nasdaqs facebooksida