Unik teknologi, unik marknad

Xsprays unika teknologi gör det möjligt att förädla läkemedel som inte bara ger ett bättre liv för patienter, utan till och med kan rädda liv. På samma gång skapas förutsättningen att ta sig in på en mångmiljardmarknad för cancermedicin där konkurrensen är minimal.

Vår affärsmodell

Tack vare Xsprays patenterade metod att i stor skala tillverka så kallade amorfa former av läkemedel, är det möjligt att i ett tidigare skede än generikabolagen skapa billigare varianter av originalläkemedel. Originalbolagen kan efter att det primära patentet löper ut inte patentskydda sina produkter mot Xsprays varianter. Därför skapas ett flerårigt fönster där Xspray blir ensam konkurrent på en mångmiljardarknad.

Läs mer

Vi ser en stor utvecklingspotential för Xspray de närmaste åren. Vår teknologi fungerar för de flesta av de idag 54 godkända proteinkinashämmarna i USA. Den utvecklings- och kommersialiseringsprocess som vi nu etablerar för vår första produkt, HyNap-Dasa, kommer vi att även kunna applicera på våra kommande produktkandidater. Intresset ökar från våra potentiella samarbetspartners. Den kommande tiden kommer utan tvekan bli spännande! Per Andersson, VD xspray