Unik teknologi, unik marknad

Xspray Pharmas unika teknologi har möjlighet att öka livskvaliteten och göra det möjligt för fler patienter att få tillgång till förbättrade proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.


Vår affärsmodell

Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade teknologi för att utveckla amorfa produktkandidater som är förbättrade versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI:er) för behandling av cancer. Ofta har originalbolagen sekundära patent som baseras på kristallina former av den aktiva substansen. Tack vare att Xspray Pharmas produkter är amorfa kan de marknadsföras direkt när originalbolagens substanspatent går ut, vilket innebär en unik möjlighet för en gynnsam marknadsetablering på en mångmiljardmarknad.

Läs mer

Vi ser en stor potential för vår produktportfölj. Vår teknologi kompatibel med de flesta av de i USA 72 godkända proteinkinashämmarna i USA. Framtagandet av bolagets nya produktkandidater sker på samma sätt som för bolagets första produkt XS004 dasatinib. Processen är reproducerbar och förkortar effektivt utvecklingstiden för kommande produkter i bolagets pipeline. Den kommande tiden kommer utan tvekan bli spännande! Per Andersson, VD xspray