Bolagsstämma

Handlingar för nedladdning relaterade till bolagsstämmor i Xspray Pharma AB (publ)

Årsstämma 2024 kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, Stockholm. Inregistrering från kl. 9.30.