Ledning

Per Andersson

Verkställande Direktör

Verkställande Direktör på Xspray Pharma sedan 2006
Född 1967

Per Andersson har varit verkställande direktör sedan 2006. Per har lång industriell erfarenhet, framför allt av omfattande patentarbeten och strategier. Han har tidigare varit forskningschef på Gyros AB forskare på GE Healthcare.

Utbildning: Doktorsexamen i analytisk kemi, Stockholms Universitet

Uppdrag: Styrelseordförande i Xspray Pharma Futurum AB och Robotic Lawn Care Sweden AB samt styrelsesuppleant i Journeyman Stockhom AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Innovation TBD AB

Innehav i bolaget: 242 294 aktier och 19 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Kerstin Hasselgren

Ekonomi- och Finansdirektör

Ekonomi- och Finansdirektör på Xspray Pharma sedan 2019
Född 1961

Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete I internationella börsnoterade företag så som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca

Utbildning: M.Sc. Business Administration, Stockholm School of Economics

Uppdrag: Andra pågående uppdrag: Inga

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

Innehav i bolaget: 5 500 aktier och 58 538 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Christina Malmberg Hägerstrand

IR- och Kommunikationsdirektör

IR- och Kommunikationsdirektör på Xspray Pharma sedan 2022
Född 1976

Christina Malmberg Hägerstrand har mer än 15 års erfarenhet från kommunikationsarbete och media, främst inom företagskommunikation, mediarelationer och finansiell kommunikation. Hon har haft kommunikationschefsroller i internationella börsnoterade företag och på kapitalmarknaden, bland annat på AstraZeneca, Nasdaq och Alecta. Christina Malmberg Hägerstrand har även varit verksam som journalist.

Utbildning: Jur Kand och journalistutbildning från Stockholms Universitet
LL.M. in French and European Community law från Université Paris I, Panthéon Sorbonne

Uppdrag: Styrelseuppdrag: Inga

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

Innehav i bolaget: –

Anna-Karin Ekberg

Senior Vice President, Global Head Marketing & Sales

Senior Vice President, Global Head Marketing &Sales på Xspray pharma AB sedan mars 2022.
Född 1966

Anna-Karin Ekberg har mer än 25 års erfarenhet från ledande kommersiella positioner i biotech- och läkemedelsindustrin. Hennes erfarenheter spänner från mindre biotechföretag till stora läkemedelsbolag. Anna-Karin lanserade Glivec.
Hon har haft positioner på bland annat Schering AG, Novartis, HRA Pharma, Ariad, Aprea, Norgine och Oncopeptides.

Utbildning: Vårdutbilning inom Diagnostisk radiologi vid Uppsala Universitet, DIHM Marknadsekonom, Stockholm Business School

Uppdrag: VD/ägare TAKE-Life Science & Business partner AB samt samarbete med STILLE AB rörande produkt STILLE-Ekberg Ergo Scissors

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Picture my Life AB

Innehav i bolaget: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget

Andreas Konar

Senior Vice President Business Development

Senior Vice President Business Development på Xspray Pharma sedan 2010
Född 1949

Andreas Konar har 4 decenniers erfarenhet från läkemedelsindustrin inom FoU, klinisk forskning, projektledning och affärsutveckling. Han har bl.a. varit forskningsdirektör på Dumex och AL Pharma, ansvarig för Drug Delivery Business Unit på LifeCycle Pharma, affärsutveckling på Recordati och sektionschef på Astra Draco

Utbildning: Docent i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
Doktorsexamen i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
Civilingenjör i kemi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Uppdrag: Andra pågående styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ground Zero Pharmaceuticals, Irvine, CA, USA

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

Innehav i bolaget: 73 555 aktier, 13 500 optioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Charlotta Liljebris

Senior Vice President Research and Development

Senior Vice President Research and Development på Xspray Pharma sedan 2018
Född 1964

Charlotta Liljebris har mer än 30 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för projektportföljen och affärsutveckling på Orexo, Vice VD för Utveckling på Aprea med fokus på onkologiprojekt och haft ledande befattningar på Biovitrum inom projektledning

Utbildning: Doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala Universitet. M.Sc. i kemi, Uppsala Universitet

Uppdrag: Styrelseuppdrag: Inga

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Styrelsemedlem i Recipharm OT Chemistry, Connect Uppsala och Sprint Bioscience

Innehav i bolaget: 2 000 aktier och 13 500 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget