Aktien

XSPRAY

SE0009973563

Handel med aktien sker på Nasdaq Stockholm

Handelsinformation

Bolagsnamn: Xspray Pharma AB
Registrerat i: Sverige
Grundat i: Sverige
Huvudsaklig verksamhet i: Sverige
Organisations nr: 556649-3671

Huvudkontor
Råsundavägen 12
169 67 Solna
Sverige