Ledning

Per Andersson

Verkställande Direktör

Verkställande Direktör på Xspray Pharma sedan 2006
Född 1967

Per har en bakgrund som Science Director på Gyros Protein Therapeutics AB, där han utvecklade en helt ny banbrytande teknologi till något som nu är lönsamma produkter. Han har över 200 patent som uppfinnare och lyckosamt arbetat med patentstrategi i mer än 25 år. Tidigare arbetade han som senior forskare på Cytiva AB, där han fokuserade på teknologisk innovation. Per är medförfattare på över 30 vetenskapliga publikationer.

Utbildning: Doktorsexamen i analytisk kemi, Stockholms Universitet

Uppdrag: Verkställande direktör i Xspray Pharma Inc., styrelseordförande i Xspray Pharma Futurum AB och Robotic Lawn Care Sweden AB samt styrelsesuppleant i Journeyman Stockhom AB.

Innehav i bolaget: 207 760 aktier och 174 676 optioner varav 70 892 teckningsoptioner och 103 784 personaloptioner.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Michael af Winklerfelt

Ekonomi- och Finansdirektör (Tillförordnad)

Ekonomi- och Finansdirektör på Xspray Pharma sedan 2024
Född 1972

Michael af Winklerfelt har lång internationell erfarenhet från ledande roller inom ekonomi och finans och har även tjänstgjort som CFO på noterade Life Science-bolag i Sverige.

Utbildning: M.B.A, Emory University. M.Sc. Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm

Uppdrag: Styrelsemedlem Ramén Valves

Innehav i bolaget: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Anette Abrahamsson

Senior Vice President Regulatory Affairs

Senior Vice President Regulatory Affairs på Xspray Pharma sedan 2021
Född 1969

Anette har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom Regulatory Affairs, farmakovigilans och kvalitetssäkring. Hennes erfarenhet omfattar nordiskt och internationellt ansvar på små och stora läkemedelsbolag såsom AstraZeneca, Pfizer, Unimedic Pharma, Karo Pharma och Cederroth. Anette har även haft seniora konsultuppdrag hos Pharma Relations.

Utbildning: Apotekare, Uppsala Universitet

Uppdrag:

Innehav i bolaget: 1 675 aktier och 28 612 optioner varav 12 722 teckningsoptioner och 15 890 personaloptioner.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget

Linda Glimberg

Chief Operating Officer

Senior Vice President Legal på Xspray Pharma sedan 2024
Född 1974

Linda har arbetat mer än 25 år som jurist varav mer än 15 år som bolagsjurist i internationella bolag. Sedan 2018 driver hon egen konsultfirma och specialiserar sig på affärsjuridisk rådgivning, främst till läkemedelsbolag. Hon har haft olika ledande positioner på bland annat AstraZeneca, Husqvarna och Keolis.

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet. Master of Laws (LLM) Cambridge University, England

Uppdrag: Ägare och Styrelseledamot i Glimberg Holding AB och Glimberg Consulting AB, styrelseledamot i Robotic Lawn Care Sweden AB.

Innehav i bolaget: 2 000 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Kerstin Hasselgren

Senior Advisor & Investor Relations

Ekonomi- och Finansdirektör på Xspray Pharma sedan 2019
Född 1961

Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete I internationella börsnoterade företag så som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca

Utbildning: M.Sc. Business Administration, Stockholm School of Economics

Uppdrag:

Innehav i bolaget: 9 164 aktier och 82 750 optioner varav 40 250 teckningsoptioner och 42 500 personaloptioner.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Christer Hällgren

Senior Vice President Intellectual Property

Senior Vice President Intellectual Property på Xspray Pharma sedan 2018
Född 1962

Christer har mer än 25 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin.

Utbildning: Auktoriserad europeiskt patentombud, doktorsexamen i organisk kemi från Stockholms Universitet

Uppdrag:

Innehav i bolaget: 31 000 aktier och 50 310 optioner varav 25 770 teckningsoptioner och 24 540 personaloptioner.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget

Edward Jordan

Chief Commercial Officer

Cheif Commercial Officer på Xspray Pharma sedan 2023
Född 1967

Edward Jordan har omfattande global kommersiell och operativ erfarenhet inom biopharma efter att ha lanserat flera produkter och byggt upp kommersiella organisationer.

Utbildning: BS, Insurance and Finance, University of Rhode Island. MBA, Southern University of New Hampshire.

Uppdrag:

Innehav i bolaget: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget

Charlotta Liljebris

Senior Vice President Research and Development

Senior Vice President Research and Development på Xspray Pharma sedan 2018
Född 1964

Charlotta Liljebris har mer än 30 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för projektportföljen och affärsutveckling på Orexo, Vice VD för Utveckling på Aprea med fokus på onkologiprojekt och haft ledande befattningar på Biovitrum inom projektledning

Utbildning: Doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala Universitet. M.Sc. i Kemi, Uppsala Universitet

Uppdrag:

Innehav i bolaget: 3 333 aktier och 45 420 optioner varav 24 140 teckningsoptioner och 21 280 personaloptioner.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget