Ledning

Per Andersson

Verkställande Direktör

VD på Xspray Pharma sedan 2006
Född 1967

Per Andersson har varit verkställande direktör sedan 2006. Per har lång industriell erfarenhet, framför allt av omfattande patentarbeten och strategier. Han har tidigare varit forskningschef på Gyros AB forskare på GE Healthcare.

Utbildning: Doktorsexamen i analytisk kemi, Stockholms Universitet

Uppdrag: Styrelseordförande i Xspray Pharma Futurum AB och Robotic Lawn Care Sweden AB samt styrelsesuppleant i Journeyman Stockhom AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Innovation TBD AB

Innehav i bolaget: 230 260 aktier och 31 267 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Andreas Konar

Affärsutveckling

Affärsutveckling på Xspray sedan 2010
Född 1949

Andreas Konar har 4 decenniers erfarenhet från läkemedelsindustrin inom FoU, klinisk forskning, projektledning och affärsutveckling. Han har bl.a. varit forskningsdirektör på Dumex och AL Pharma, ansvarig för Drug Delivery Business Unit på LifeCycle Pharma, affärsutveckling på Recordati och sektionschef på Astra Draco

Utbildning: Docent i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
Doktorsexamen i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
Civilingenjör i kemi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Uppdrag: Andra pågående styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ground Zero Pharmaceuticals, Irvine, CA, USA

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

Innehav i bolaget: 73 555 aktier och 19 091 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Charlotta Liljebris

VP Research and Development

VP R & D på Xspray Pharma sedan 2018
Född 1964

Charlotta Liljebris har mer än 30 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för projektportföljen och affärsutveckling på Orexo, Vice VD för Utveckling på Aprea med fokus på onkologiprojekt och haft ledande befattningar på Biovitrum inom projektledning

Utbildning: Doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala Universitet. M.Sc. i kemi, Uppsala Universitet

Uppdrag: Styrelseuppdrag: Inga

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Styrelsemedlem i Recipharm OT Chemistry, Connect Uppsala och Sprint Bioscience

Innehav i bolaget: 2 000 aktier och 23 437 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget

Kerstin Hasselgren

Chief Financial Officer

CFO på Xspray Pharma sedan 2019
Född 1961

Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete I internationella börsnoterade företag så som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca

Utbildning: M.Sc. Business Administration, Stockholm School of Economics

Uppdrag: Andra pågående uppdrag: Inga

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

Innehav i bolaget: 4 500 aktier och 39 538 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.