Bolagsstyrningsrapporter

I bolagsstyrningsrapporterna finns information om arbetet som utförts av valberedningen, styrelsen och utskotten.

Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018