Bolagsstyrningsrapporter

I bolagsstyrningsrapporterna finns information om arbetet som utförts av valberedningen, styrelsen och utskotten.

Bolagsstyrningsrapport 2018, klicka här

Bolagsstyrningsrapport 2019, klicka här

Bolagsstyrningsrapport 2020, klicka här

Bolagsstyrningsrapport 2021, klicka här