Om oss

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsföretag med flera produktkandidater under klinisk utveckling, där ansökan om marknadsgodkännande i USA för den första produkten, XS004 dasatinib, nyligen har skickats till FDA. Xspray Pharmas strategi är att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter genom att lansera förbättrade PKI-produkter med relevanta medicinska fördelar och kostnadseffektivitet.

Xspray Pharma använder sin unika, patenterade RightSize teknologi för att utveckla förbättrade (505(b)(2)) versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.

Xspray Pharma unika plattformsteknologi

  • förbättrar den aktiva substansens löslighet
  • Best-in-class för högdoserade läkemedel med låg löslighet
  • är helt amorf (omfattas inte av patent för kristallina föreningar)

Bolagets teknologi möjliggör marknadsetablering som första konkurrent till originalbolaget. Xspray Pharmas långsiktiga mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade versioner av redan marknadsförda proteinkinashämmare för behandling av cancer, vilka i slutet av 2021 var 72 st i USA.