Styrelse och utskott

Styrelse:

Anders Ekblom

Styrelseordförande

Ordförande sedan 2021
Ordförande i Ersättningsutskottet
Född 1954

Utbildning: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet

Uppdrag: Styrelseordförande i Alligator Bioscience AB, Atrogi AB och Elypta AB, styrelseledamot i AnaMar AB, Flerie Invest AB och Mereo BioPharma Group plc, och styrelsesuppleant i Xspray Pharma Futurum AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande TFS International AB, Vice Ordförande LEO Pharma A/S, Styrelseledamot Infant Bacterial Therapy AB

Innehav i Bolaget: 4 500 aktier, 13 214 teckningsoptioner (LTIP 2021/2026), 500 teckningsoptioner (TO6)

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare.

Anders Bladh

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Ledamot i Ersättningsutskottet
Född 1958

Utbildning: Internationell ekonomexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Ägare av, VD för samt styrelseledamot i Intervalor AB, Rimturs AB och Ribbskottet AB. Styrelseledamot i DistIT AB.

Innehav i Bolaget: 217 321 aktier privat, 24 145 teckningsoptioner privat (TO6), 3 600 000 aktier via Ribbskottet AB

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare.

Maris Hartmanis

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ordförande i revisionsutskottet
Född 1953

Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan

Uppdrag: VD och styrelseordförande i forskningsstiftelsen FINGERS Brain Health Institute och affilierad docent vid Karolinska Institutet

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB, styrelseledamot i BioLamina AB, Xbrane Biopharma AB

Innehav i Bolaget: 35 774 aktier, 2 385 teckningsoptioner (TO6)

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Torbjörn Koivisto

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i ersättningsutskottet
Född 1969

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Styrelseledamot i Cinclus Pharma Holding AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB och Virdings Allé Invest AB

Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): Styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB, bolagsman i KOL Arts & Craft Handelsbolag

Innehav i Bolaget: 9 000 aktier samt 1 000 teckningsoptioner (TO6) via bolaget IARU

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Christine Lind

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1974

Utbildning: Bachelors in Science in Finance and Information Systems, New York University, samt Masters in Business Administration in Finance and Management, Columbia Business School.

Uppdrag: Kommersiell chef i NDA Group AB, ordförande och CEO i Lind Growth Strategy AB, ordförande i Mendus AB, samt styrelsesuppleant i Shinka Life Sciences AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Versktällande direktör och affärsutvecklingschef på Medivir AB.

Innehav i Bolaget: 4000 aktier

Oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Robert Molander

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022
Bosatt i USA
Född 1965

Utbildning: MBA från Washington University samt två kandidatexamina från Miami University i Economics och International Studies

Uppdrag: CCO i Infant Bacterial Therapeutics AB, VD i Stratfox Healthcare Group LLC

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Infant Bacterial Therapeutics AB, CCO i Trialbee AB

Innehav i Bolaget: 5 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Carl-Johan Spak

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1956

Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet

Uppdrag: Styrelseledamot i Provell Pharmaceuticals LLC, Atrogi AB, EpiEndo ehf,och Symcel Sverige AB, Lipum AB samt styrelsesuppleant i Buzzard Pharmaceuticals AB

Tidigare uppdrag (senast fem åren): Styrelseordförande i Cobra Biologics Holdings AB, Follicum AB, Recipharm OT Chemistry AB, Recipharm Pharmaceutical Development AB och Bostadsrättsföreningen Smultronhyllan. Styrelseledamot i Empros Pharma AB, KAHR Medical Ltd., Pharmacolog i Uppsala AB, Prokarium Ltd., SwedenBIO Service AB, Synthonics, Inc., Pharmanest AB, Inject Pharma Sweden AB, Binx Health Ltd., UK, Recipharm OT Chemistry AB och Recipharm Strängnäs AB. Styrelseledamot tillika verkställande direktör i Recipharm Venture Fund AB. Styrelsesuppleant i Cobra Biologics AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i RPH Pharmaceuticals AB.

Innehav i Bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Utskott

Revisionsutskott

  • Maris Hartmanis, ordförande
  • Christine Lind
  • Carl-Johan Spak

Ersättningsutskott

  • Anders Ekblom, ordförande
  • Anders Bladh
  • Torbjörn Koivisto