Styrelse och utskott

Styrelse:

Anders Ekblom

Styrelseordförande

Ordförande sedan 2021
Ordförande i Ersättningsutskottet
Född 1954

Utbildning: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet

Uppdrag: Styrelseordförande i Alligator Bioscience AB, Atrogi AB och Elypta AB, styrelseledamot i AnaMar AB, Flerie Invest AB och Mereo BioPharma Group plc, och styrelsesuppleant i Xspray Pharma Futurum AB

Innehav i Bolaget: 4 500 aktier, 13 214 teckningsoptioner (LTIP 2021/2026)

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare.

Anders Bladh

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Ledamot i Ersättningsutskottet
Född 1958

Utbildning: Internationell ekonomexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Ägare av, VD för samt styrelseledamot i Intervalor AB, Rimturs AB och Ribbskottet AB. Styrelseledamot i DistIT AB.

Innehav i Bolaget: 241 466 aktier privat, 3 960 000 aktier via Ribbskottet AB

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare.

Maris Hartmanis

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ordförande i revisionsutskottet
Född 1953

Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan

Uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i forskningsstiftelsen FINGERS Brain Health Institute och affilierad docent vid Karolinska Institutet.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB, styrelseledamot i BioLamina AB, Xbrane Biopharma AB samt Applied Photophysics Ltd, England.

Innehav i Bolaget: 38 159 aktier

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Torbjörn Koivisto

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i ersättningsutskottet
Född 1969

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Styrelseledamot i Cinclus Pharma Holding AB, Cinclus Pharma AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB och Virdings Allé Invest AB

Innehav i Bolaget: 10 000 aktier via bolaget IARU

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Christine Lind

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1974

Utbildning: Bachelors in Science in Finance and Information Systems, New York University, samt Masters in Business Administration in Finance and Management, Columbia Business School.

Uppdrag: Kommersiell chef i NDA Group AB, ordförande och CEO i Lind Growth Strategy AB, ordförande i Mendus AB, samt styrelsesuppleant i Shinka Life Sciences AB

Innehav i Bolaget: 6 664 aktier

Oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Robert Molander

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022
Bosatt i USA
Född 1965

Utbildning: MBA från Washington University samt två kandidatexamina från Miami University i Economics och International Studies

Uppdrag: VD i Stratfox Healthcare Group LLC

Innehav i Bolaget: 10 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Carl-Johan Spak

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1956

Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet

Uppdrag: Styrelseledamot i Provell Pharmaceuticals LLC, Atrogi AB, EpiEndo ehf, KAHR Medical Ltd., Pharmacolog i Uppsala AB, och Symcel Sverige AB, samt styrelsesuppleant i Buzzard Pharmaceuticals AB.

Innehav i Bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Utskott

Revisionsutskott

  • Maris Hartmanis, ordförande
  • Christine Lind
  • Carl-Johan Spak

Ersättningsutskott

  • Anders Ekblom, ordförande
  • Anders Bladh
  • Torbjörn Koivisto