Styrelse och utskott

Styrelse:

Anders Ekblom

Styrelseordförande

Ordförande sedan 2021
Ordförande i Ersättningsutskottet
Född 1954

Utbildning: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet

Uppdrag: Styrelseordförande i Elypta AB, vice styrelseordförande i LEO Pharma A/S, styrelseledamot i AnaMar AB, Alligator Bioscience AB och Mereo BioPharma Group plc, och styrelsesuppleant i Xspray Pharma Futurum AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande TFS International AB,Vice Ordförande LEO Pharma A/S, Styrelseledamot Infant Bacterial Therapy AB och Medivir AB

Innehav i Bolaget: 3 000 aktier, 13 214 optioner (LTIP 2021/2026)

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare.

Anders Bladh

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Ledamot i Ersättningsutskottet
Född 1958

Utbildning: Internationell ekonomexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Ägare av, VD för samt styrelseledamot i Intervalor AB, Rimturs AB och Ribbskottet AB. Styrelseledamot i DistIT AB.

Innehav i Bolaget: 2 480 000 aktier via Ribbskottet AB och 144 886 aktier privat

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare.

Maris Hartmanis

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ordförande i revisionsutskottet
Född 1953

Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan

Uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB, styrelseledamot i BioLamina AB, VD och styrelseordförande i forskningsstiftelsen FINGERS Brain Health Institute och affilierad docent vid Karolinska Institutet

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB, Karolinska Institutet Holding AB samt Applied Photophysics Ltd, England, samt vice styrelseordförande i ProNova, ett VINNOVA Center of Excellence för proteinteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan

Innehav i Bolaget: 28 619 aktier

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Torbjörn Koivisto

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i ersättningsutskottet
Född 1969

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB, Cinclus Pharma Holding AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, bolagsman i KOL Arts & Craft Handelsbolag samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB och Virdings Allé Invest AB

Innehav i Bolaget: 6000 aktier, via bolaget IARU

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Christine Lind

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1974

Utbildning: Bachelors in Science in Finance and Information Systems, New York University, samt Masters in Business Administration in Finance and Management, Columbia Business School.

Uppdrag: Kommersiell chef i NDA Group AB, ordförande och CEO i Lind Growth Strategy AB, ordförande i Mendus AB, samt styrelsesuppleant i Shinka Life Sciences AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Versktällande direktör och affärsutvecklingschef på Medivir AB.

Innehav i Bolaget: 4000 aktier

Oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Robert Molander

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022
Bosatt i USA
Född 1965

Utbildning: MBA från Washington University samt två kandidatexamina från Miami University i Economics och International Studies

Uppdrag: CCO i Infant Bacterial Therapeutics AB, VD i Stratfox Healthcare Group LLC

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Infant Bacterial Therapeutics AB, CCO i Trialbee AB

Innehav i Bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Carl-Johan Spak

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1956

Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet

Uppdrag: Styrelseledamot i Provell Pharmaceuticals LLC, Atrogi AB, EpiEndo ehf, KAHR Medical Ltd., Pharmacolog i Uppsala AB, och Symcel Sverige AB, samt styrelsesuppleant i Buzzard Pharmaceuticals AB

Tidigare uppdrag (senast fem åren): Styrelseledamot i Empros Pharma AB, Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Smultronhyllan, Cobra Biologics Matfors AB, Cobra Biopharma Matfors AB, Cobra Biologics Holding AB, Follicum AB, Recipharm OT Chemistry AB och Recipharm Pharmaceutical Development AB. Styrelseledamot i Prokarium Ltd., SwedenBIO Service AB, Synthonics, Inc., Pharmanest AB, Inject Pharma Sweden AB, Binx Health Ltd., UK, Recipharm OT Chemistry AB och Recipharm Strängnäs AB. Styrelseledamot tillika verkställande direktör i Recipharm Venture Fund AB. Styrelsesuppleant i Cobra Biologics AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i RPH Pharmaceuticals AB.

Innehav i Bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Utskott

Revisionsutskott

  • Maris Hartmanis, ordförande
  • Christine Lind
  • Carl-Johan Spak

Ersättningsutskott

  • Anders Ekblom, ordförande
  • Anders Bladh
  • Torbjörn Koivisto