En unik teknologi

Amorfa varianter av läkemedel har många kända fördelar jämfört med kristallina versioner av de aktiva substanserna. Amorfa substanser är dock mycket svårare att tillverka och har avsevärt lägre stabilitet. Dessutom har läkemedelsbranschen haft svårt att hitta metoder som tillåter storskalig tillverkning. Xspray har hittat ett sätt att göra just detta: att i kommersiell skala tillverka amorfa varianter av läkemedel, som håller sig stabila under lång tid.

Med Xsprays patenterade munstycke kan denna process också skalas upp till kommersiell skala.

Xsprays teknologi baseras på så kallad superkritisk vätskeextraktion där den aktiva substansen kombineras med andra ämnen för att skapa en fast dispersion – en sinnrik blandning som samtidigt uppvisar både vätske- och gasliknande egenskaper. Resultatet blir en amorf variant av läkemedlet som har betydligt bättre oral absorptionsförmåga än originalet. Med Xsprays patenterade munstycke kan denna process skalas upp till kommersiell skala.