Unik teknologi möjliggör unik affärsmodell

Tack vare Xsprays unika teknologi är det möjligt att i ett tidigare skede än andra generikabolag lansera varianter av originalprodukter. Originalbolagen saknar patentskydd för Xsprays varianter efter att originalproduktens primära patent löpt ut. Därför skapas ett flerårigt så kallat patentfönster där Xspray kan lansera sina produkter med begränsad konkurrens på en mångmiljardmarknad.

Dörren öppnas för stora marknadsandelar

Xsprays teknologi gör det möjligt att skapa generiska versioner av läkemedel som saknar det “fingeravtryck” som originalbolagen har möjlighet att patentera. Det betyder att originalbolagen saknar möjlighet att skydda sina produkter efter att det primära patentet löpt ut. Xsprays produkter kan helt enkelt produceras för att uppnå samma effekt och samma egenskaper som originalet, men se annorlunda ut.

På detta vis öppnas möjligheten att lansera produkter på en mångmiljardmarknad innan övriga generikabolag, under den period som Xspray kallar för patentfönster, där konkurrensen kan vara begränsad till enbart originalbolagen.

Xspray fokuserar utvecklingen mot proteinkinashämmare, PKI:er. PKI:er står för ca en fjärdedel av hela marknaden för cancermedicin. Av de över femtio PKI:er som finns på marknaden, har Xsprays teknik testats mot drygt tjugo. Tekniken har visat sig fungera på dessa, vilket gör det sannolikt att den också fungerar på resterande PKI:er.