Unik teknik möjliggör unik affärsmodell

Tack vare Xsprays unika teknologi är det möjligt att i ett tidigare skede än andra generikabolag skapa billigare varianter av originalläkemedel. Originalbolagen kan inte patentskydda sina produkter mot Xsprays varianter efter att de primära patenten löpt ut. Därför skapas ett flerårigt fönster där Xspray blir ensam konkurrent på en mångmiljardmarknad.

Dörren öppnas för stora marknadsandelar

Xsprays teknologi gör det möjligt att skapa generiska versioner av läkemedel som saknar det “fingeravtryck” originalbolagen har möjlighet att patentera. Det betyder att originalbolagen saknar möjlighet att skydda sina produkter efter att det primära patentet löpt ut. Xsprays produkter kan helt enkelt produceras för att uppnå samma effekt och samma egenskaper som originalet, men se annorlunda ut.

På detta vis öppnas möjligheten att ge sin in i ensam konkurrens med originalbolagen, långt innan generikabolagen kommer in och på en marknad som omsätter miljardbelopp i dollar.

Xspray har riktat in utvecklingen mot så kallade proteinkinashämmare, PKI:er, och har kommit långt mot en marknadsintroduktion för tre av dessa. PKI:er står för ca en fjärdedel av hela marknaden för cancermedicin. Av de över fyrtio PKI:er som finns på marknaden, har Xsprays teknik testats mot drygt tjugo. Tekniken har visat sig fungera på dessa, vilket gör det sannolikt att den också fungerar på resterande läkemedel.