Bolagsstyrningsrapporter

I bolagsstyrningsrapporterna finns information om arbetet som utförts av valberedningen, styrelsen och utskotten.

Bolagsstyrningsrapport 2018, klicka här