Ledning

Per Andersson

VD

Per Andersson har varit verkställande direktör sedan 2006. Per har lång industriell erfarenhet, framför allt av omfattande patentarbeten och strategier. Han har tidigare varit forskningschef på Gyros AB forskare på GE Healthcare.

Medlem av ledningsgruppen sedan 2006.

Utbildning: Doktorsexamen i analytisk kemi, Stockholms Universitet

Uppdrag: Styrelseordförande i Robotic Lawn Care Sweden AB och styrelsesuppleant i Journeyman Stockhom AB.

Innehav i bolaget: 115 403 aktier och 154 857 teckningsoptioner, varav 69 857 teckningsoptioner är villkorade av noteringen av Bolaget på First North.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Andreas Konar

Affärsutveckling

Andreas Konar har 4 decenniers erfarenhet från läkemedelsindustrin inom FoU, klinisk forskning, projektledning och affärsutveckling. Han har bl.a. varit forskningsdirektör på Dumex och AL Pharma, ansvarig för Drug Delivery Business Unit på LifeCycle Pharma, affärsutveckling på Recordati och sektionschef på Astra Draco.

Medlem av ledningsgruppen sedan 2010.

Utbildning: Docent i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
Doktorsexamen i organisk kemi, Lunds Universitet, Lund
Civilingenjör i kemi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Uppdrag: Andra pågående styrelseuppdrag: Ground Zero Pharmaceuticals, Irvine, CA, USA

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

Innehav i bolaget: 73 555 aktier och 19 091 optioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Charlotta Liljebris

FoU Chef

Bakgrund:
Charlotta Liljebris har mer än 25 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för projektportföljen och affärsutveckling på Orexo, Vice VD för Utveckling på Aprea med fokus på onkologiprojekt och haft ledande befattningar på Biovitrum inom projektledning

Medlem av ledningsgruppen sedan 2018.

Utbildning: Doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala Universitet. M.Sc. i kemi, Uppsala Universitet

Uppdrag: Styrelsemedlem i Sprint Bioscience

Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Styrelsemedlem i Recipharm OT Chemistry och Connect Uppsala

Innehav i bolaget: 1200 aktier och 23 437 optioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.

Kerstin Hasselgren

CFO

Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete I internationella börsnoterade företag så som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca

Medlem av ledningsgruppen sedan 2019

Utbildning: M.Sc. Business Administration, Stockholm School of Economics

Uppdrag: Tidigare styrelseuppdrag (de senaste 5 åren): Inga

Innehav i bolaget: 4500 aktier

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte till Bolaget.