Styrelse och utskott

Styrelse:

Michael Wolff Jensen

Ordförande

Styrelseledamot tillika styrelseordförande sedan 2013
Född 1971

Utbildning: Juristexamen, Köpenhamns universitet

Uppdrag: Styrelseordförande i Ascendis Pharma A/S och styrelseordförande i tillika ägare av MWJ Partners ApS.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ordförande i Eurocines Vaccines AB och VANX ApS

Innehav i Bolaget: 25 000 aktier via MWJ Partners ApS.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Maris Hartmanis

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Född 1953

Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan

Uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB samt styrelseledamot i BioLamina

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB

Innehav i Bolaget: 28 619 aktier

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Carl-Johan Spak

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Född 1956

Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet

Uppdrag: Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i bolaget Pharmacolog i Uppsala AB, Symcel Sverige AB, Empros Pharma AB, Inject Pharma Sweden AB, Atrogi AB, Prokarium Ltd, Synthonics Inc, Kahr Medical Ltd, Sweden-BIO Service AB, Binx Health Ltd, UK, och Bostadsrättsföreningen Smultronhyllan samt styrelseledamot tillika verkställande direktör i Recipharm Venture Fund AB

Innehav i Bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Torbjörn Koivisto

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Född 1969

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB, Cinclus Pharma Holding AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, bolagsman i KOL Arts & Craft Handelsbolag samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB

Innehav i Bolaget: 4000 aktier, via bolaget IARU

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Christine Lind

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Född 1974

Utbildning: Bachelors in Science in Finance and Information Systems, New York University, samt Masters in Business Administration in Finance and Management, Columbia Business School.

Uppdrag: Ordförande och CEO i Lind Growth Strategy AB, Strategic Advisor i BioArctic AB samt styrelsesuppleant i Shinka Life Sciences AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VP Business Development i LifeCell Corporation, EVP Strategic Business Development i Medivir AB samt CEO och President i Medivir AB.

Innehav i Bolaget: 4000 aktier

Oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Gunnar Gårdemyr

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Född 1959

Utbildning: BSc Economy, Lunds Universitet

Uppdrag: Styrelseordförande i Rhovac AB, styrelseledamot i Iconovo AB och Asgard Therapeutics AB samt CBO i Follicum AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD Targovax AS, Norge

Innehav i Bolaget: 4400 aktier

Oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Utskott

Revisionsutskott

  • Maris Hartmanis, ordförande
  • Christine Lind
  • Carl-Johan Spak

Ersättningsutskott

  • Michael Wolff Jensen, ordförande
  • Gunnar Gårdemyr
  • Torbjörn Koivisto