Styrelse och utskott

Styrelse:

Anders Ekblom

Styrelseordförande

Ordförande sedan 2021
Ordförande i Ersättningsutskottet
Född 1954

Utbildning: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet

Uppdrag: Styrelseordförande i Elypta AB, vice styrelseordförande i LEO Pharma A/S, styrelseledamot i AnaMar AB, Alligator Bioscience AB och Mereo BioPharma Group plc

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Infant Bacterial Therapy AB, Medivir AB, Ordförande TFS International AB

Innehav i Bolaget: 3 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Anders Bladh

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Ledamot i Ersättningsutskottet
Född 1958

Utbildning: Internationell ekonomexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Ägare av, VD för samt styrelseledamot i Intervalor AB, Rimturs AB och Ribbskottet AB. Styrelseledamot i DistIT AB.

Innehav i Bolaget: 2 150 000 aktier via Ribbskottet AB och 138.695 privat

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare.

Gunnar Gårdemyr

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Född 1959

Utbildning: BSc Economy, Lunds Universitet

Uppdrag: Styrelseordförande i Rhovac AB, Iconovo AB och Asgard Therapeutics AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD Targovax AS, Norge, CBO i Follicum AB

Innehav i Bolaget: 4 400 aktier

Oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Maris Hartmanis

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ordförande i revisionsutskottet
Född 1953

Utbildning: Teknologie doktor och docent inom biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan

Uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB, styrelseledamot i BioLamina AB, samt VD och styrelseordförande i stiftelsen FINGERS Brain Health Institute

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB, Karolinska Institutet Holding AB samt Applied Photophysics Ltd, England, samt vice styrelseordförande i ProNova, ett VINNOVA Center of Excellence för proteinteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan

Innehav i Bolaget: 28 619 aktier

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Torbjörn Koivisto

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i ersättningsutskottet
Född 1969

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet

Uppdrag: Styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB, Cinclus Pharma Holding AB och IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB, bolagsman i KOL Arts & Craft Handelsbolag samt styrelsesuppleant i RJC Roger Johansson Consulting AB

Innehav i Bolaget: 4000 aktier, via bolaget IARU

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Christine Lind

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1974

Utbildning: Bachelors in Science in Finance and Information Systems, New York University, samt Masters in Business Administration in Finance and Management, Columbia Business School.

Uppdrag: Kommersiell chef i NDA Group AB, ordförande och CEO i Lind Growth Strategy AB, ordförande i Immunicum AB, samt styrelsesuppleant i Shinka Life Sciences AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Versktällande direktör och affärsutvecklingschef på Medivir AB.

Innehav i Bolaget: 4000 aktier

Oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Carl-Johan Spak

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1956

Utbildning: Odontologie doktor, Tandläkarexamen, Karolinska Institutet

Uppdrag: Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Atrogi AB, Empros Pharma AB, Follicum AB, KAHR Medical Ltd., Pharmacolog i Uppsala AB, Prokarium Ltd., SwedenBIO Service AB, och Symcel Sverige AB, samt styrelsesuppleant i Buzzard Pharmaceuticals AB

Tidigare uppdrag (senast fem åren): Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Smultronhyllan, Cobra Biologics Matfors AB, Cobra Biopharma Matfors AB, Cobra Biologics Holding AB, Recipharm OT Chemistry AB och Recipharm Pharmaceutical Development AB. Styrelseledamot i Synthonics, Inc., Pharmanest AB, Inject Pharma Sweden AB, Binx Health Ltd., UK, Recipharm OT Chemistry AB och Recipharm Strängnäs AB. Styrelseledamot tillika verkställande direktör i Recipharm Venture Fund AB. Styrelsesuppleant i Cobra Biologics AB och Cormorant Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i RPH Pharmaceuticals AB.

Innehav i Bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare

Utskott

Revisionsutskott

  • Maris Hartmanis, ordförande
  • Christine Lind
  • Carl-Johan Spak

Ersättningsutskott

  • Anders Ekblom, ordförande
  • Anders Bladh
  • Torbjörn Koivisto