Vår historia på en tidslinje

Xspray har under lång tid utvecklat de metoder som används idag, och förfinat affärsmodellen.

2020

 • Det viktiga produktionsflödet (supply chain) har etablerats under 2020, från tillverkare av aktiv substans till final produkt, för den kommersiella produktionen av HyNap-Dasa
 • Regulatoriska förberedelser har utförts för att färdigställa bolagets första ANDA-ansökan till amerikanska FDA
 • Utvecklingsarbete har utförts för nästa produktkandidat HyNap-Nilo
 • Planering för produktionsanläggning på Malta har startat

2019

 • Genomförande av bioekvivalens-pilotstudie med HyNap-
  Sora med positivt resultat
 • IND godkänd av FDA för HyNap-Dasa
 • Första GMP-batch av HyNap-Dasa amorft material tillverkad
  i kommersiell skala
 • Utveckling final tablett av HyNap-Dasa och tillverkning av
  GMP-batcher i kommersiell skala av finala tabletter hos
  amerikansk partner

2018

 • Produktionsuppskalning med ombyggnation och utveckling av ny produktionsanläggning med italiensk partner
 • Visad bioekvivalens med en produktformulering av HyNap-Dasa gentemot originalläkemedlet

2017

 • Positiva resultat av pilotstudie visade HyNap-Dasas förbättrade biotillgänglighet av dasatinib och uppnådde studiens primära syfte att få fram underlag för bolagets produktkomposition
 • Xspray Pharma noteras den 28 september på Nasdaq First North Growth Market
 • Namnbyte från Xspray Microparticles till Xspray Pharma för att åskådliggöra Bolagets strategi med fokus på egen produktutveckling

2016

 • Positiva resultat från tre kliniska prövningar av en förbättrad respektive generisk version av HyNap-Dasa (dasatinib)
 • FDA bekräftelse på att HyNap-Dasa kliniska prövningsprogram kan genomföras på friska försökspersoner, d.v.s. inga studier på cancerpatienter kommer att krävas

2015

 • Klinisk proof-of-concept (POC) för HyNap-Dasa (dasatinib)
 • Freedom-to-operate (FTO) för HyNap-Dasa bekräftad av svenska och amerikanska patentbyråer
 • Försäljning av Karolinska Developments aktieinnehav till ett konsortium lett av Stiftelsen för Östersjö-och Östeuropastudier (Östersjöstiftelsen) och Recipharm Venture Fund

2014

 • Klinisk proof-of-concept (POC) för HyNap-Nilo (nilotinib)

2012

 • Fokusering på PKI område
 • Utveckling av hybridnanopartikelteknologi (HyNap)
 • Patentansökningar på 10 av 18 marknadsförda PKI:er

2011

 • Strategiskt byte av affärsmodell från att outsourca teknologin till andra bolag, till att utveckla egna läkemedel mot cancer med en patenterad produktportfölj.

2009

 • Konstruktion av en GMP anläggning för framställning av kliniskt prövningsmaterial (CTM) enligt GMP regler som möjliggör CTM leveranser till potentiella kunder

2007 – 2010

 • Samarbeten med bl.a. Roche, Novartis, Lilly och andra stora och medelstora läkemedelsbolag för utvärdering av teknologin i deras utvecklingsprogram

2007

 • Konstruktion av en pilotanläggning som möjliggör en 10-faldig uppskalning av processen från gram till kilogram skala

2004 – 2006

 • Utvecklingsarbete med RightSize teknologin, med grundläggande metodik och design av munstycket

2003

 • Xspray Microparticles grundas. Bolaget är baserat på utveckling av ett nytt munstycke som möjliggör uppskalning av superkritisk vätsketeknologi (SCF) som tidigare endast kunde användas i icke-kommersiell skala
 • Karolinska Development, majoritetsägare i Xspray, finansierar Xsprays teknologiutveckling