Om Xspray

Xspray har skapat en unik teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av väl etablerade läkemedel. Xspray utvecklar i första hand proteinkinashämmare (PKI) för riktad behandling av cancer.

Läs mer

Teknologi

Xsprays patenterade teknologi, RightSize, kan förbättra PKI:ers samtliga utmaningar och möjliggör utveckling av patenterade produktkandidater med bättre terapeutisk profil än befintliga produkter.

Läs mer

Xsprays vision är att genom sin unika teknologi bli en världsledande aktör för generiska och förbättrade varianter av proteinkinashämmare för riktad cancerbehandling. Det övergripande målet är att öka patienternas livskvalitet och chans till överlevnad, samtidigt som kostnadsbördan i samhället kan reduceras.

Kontakt

Xspray Pharma AB
Råsundavägen 12
169 67 Solna

+46 (0)8 730 37 00
info@xspraypharma.com

Check the map