Bolagsstämma

Nedan återfinns handlingar relaterade till bolagsstämmor i Xspray Pharma AB (publ)

Årlig bolagsstämma 20 maj 2021

Årsstämman äger rum torsdagen den 20 maj 2021 i Stockholm. Kallelse kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande samt kungöras i Post och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt publiceras nedan.

Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman kan sända frågan skriftligt till valberedningen senast 1 april 2021. Valberedningen kan kontaktas via e-post till: generalmeeting@xspray.com, skriv ”Valberedningen” i ämnesraden.