Antal aktier och röster i Xspray

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-09-30

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma AB har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram har antalet utestående aktier och röster ökat med 219 632 från och 16 811 581 till 17 031 213, vilket korrigerar antalet aktier som uppgavs i pressmeddelande publicerad 21 augusti 2020. Aktiekapitalet har ökat med 219 632 kronor från 16 811 581 kronor till 17 031 213 kronor.

Med hänvisning till pressmeddelande den 31 augusti 2020 utgör de nu registrerade aktierna den resterande del av det totala antalet optioner som har utnyttjats för att teckna aktier enligt pressmeddelande den 21 augusti 2020.