Antal aktier och röster i Xspray

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-10-30

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma har ändrats med anledning av att nya aktier registrerats efter den riktade nyemission som genomfördes i oktober 2020.

Genom nyemissionen, som genomfördes i oktober 2020, ökade antalet utestående aktier och röster med 1 861 291, från 17 031 213 till 18 892 504. Aktiekapitalet ökade med 1 861 291 SEK, från 17 031 213 SEK till 18 892 504 SEK.