Antal aktier och röster i Xspray Pharma

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-11-30

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma AB har ändrats med anledning av att nya aktier registrerats efter den riktade nyemission som genomfördes i november 2021.

Genom nyemissionen, som genomfördes i november 2021, ökade antalet utestående aktier och röster med 1 612 904, från 19 067 504 till 20 680 408. Aktiekapitalet ökade med 1 612 904 SEK, från 19 067 504 SEK till 20 680 408 SEK.