Antal aktier och röster i Xspray Pharma

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-10-31

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma AB har ändrats med anledning av att nya aktier registrerats efter den riktade nyemission som genomfördes i oktober 2022.

Genom nyemissionen, som genomfördes i oktober 2022, ökade antalet utestående aktier och röster med 2 000 000, från 20 680 408 till 22 680 408. Aktiekapitalet ökade med 2 000 000 SEK, från 20 680 408 SEK till 22 680 408 SEK.