Antal aktier och röster i Xspray Pharma

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-01-29

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma AB har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram, LTIP 2015/2021, har antalet utestående aktier och röster ökat med 175 000 och uppgår därmed till 19 067 504. Aktiekapitalet har ökat med 175 000 kronor från 18 892 504 kronor till 19 067 504 kronor.

Med hänvisning till pressmeddelande den 21 augusti utgör de nu registrerade aktierna en del av det totala antalet optioner som har utnyttjats för att teckna aktier. Teckningsoptionsprogrammet TIP 2015/2021 har nu avslutats och bolaget meddelar att samtliga optionsinnehavare har utnyttjat sin möjlighet att teckna aktier.