Antal aktier och röster i Xspray

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-08-31

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma AB har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram har antalet utestående aktier och röster ökat med 59 959 och uppgår därmed till 16 811 581. Aktiekapitalet har ökat med 59 959 kronor från 16 751 622 kronor till 16 811 581 kronor.

Med hänvisning till pressmeddelande den 21 augusti utgör de nu registrerade aktierna en del av det totala antalet optioner som har utnyttjats för att teckna aktier. Resterande aktier som har tecknats registreras under september månad