Inbjudan till virtuell kapitalmarknadsdag med Xspray den 25 juni kl. 14.00-15.30

Pressmeddelande 2020-06-18

Xspray Pharma (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 25 juni kl. 14.00-15.30. Temat kommer att vara hur bolagets längst framskridna produktkandidat HyNap-Dasa kan öppna för ett stort antal efterföljande produktkandidater baserade på bolagets teknologiplattform. Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna följas via Xsprays hemsida: www.xspraypharma.com.

VD Per Andersson kommer att presentera Xsprays verksamhet samt utvecklingsstegen för bolagets längst framskridna produktkandidat, HyNap-Dasa, fram till beräknad inlämning av ANDA-ansökan. Vidare kommer Xsprays befintliga och potentiella utvecklingsportfölj av amorfa proteinkinashämmare att belysas liksom olika scenarier för hur dessa kan nå marknaden. VP Intellectual Property Christer Hällgren och CFO Kerstin Hasselgren kommer också att delta i presentationen samt externa gäster med relevant erfarenhet och kunskap om detta specifika marknadsområde.

Programmet, som modereras av Charlotte Stjerngren, Cord Communications, avslutas med en frågestund och studiodiskussion där externa marknadsbedömare deltar. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor till bolaget under programmet, maila dessa till event@xspray.com. Mötet kommer till största delen hållas på engelska.

Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna följas via Xsprays hemsida: www.xspraypharma.com.
Frågor kan ställas till event@xspray.com.

Välkomna den 25 juni!