Kerstin Hasselgren utsedd till CFO på Xspray Pharma

Pressmeddelande 2019-05-03

STOCKHOLM – 3 maj 2019. Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) meddelar idag att bolaget rekryterat Kerstin Hasselgren som CFO. Kerstin har bred erfarenhet från arbete i börsnoterade internationella företag, bland annat som Vice President Finance på Astrazeneca inom Global R&D och Global Operations. Senast kommer Kerstin från en roll som Vice President Business Control på SSAB. Kerstin är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

”Xspray har vuxit betydligt under det senaste året och vi ser det nu som rätt läge att stärka upp organisationen med en CFO. Kerstins erfarenhet från noterade internationella storbolag kommer vara mycket värdefull i allt från den planerade flytten till Stockholmsbörsens huvudlista som vid partnerskapsdiskussioner med andra globala läkemedelsbolag”, säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma.

”Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta på Xspray. Företaget har en enormt spännande affärsidé och produktportfölj och är i en fas där jag hoppas att min breda internationella erfarenhet och kunskap från läkemedelsindustrin kan bidra till företagets fortsatta framgång”, säger Kerstin Hasselgren. 

Kerstin tillträder den 15 maj 2019 och kommer att ingå i Xsprays ledningsgrupp. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB

Mobil: +46 (0) 706 88 23 48

Email: per.andersson@xspray.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 maj 2019 kl 16:30 (CET).


Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut.  Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande

produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. 

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.com

+46 (0)8 121 576 90