Michael Wolff Jensen avstår omval som ordförande för Xspray Pharma AB

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-09-21

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att styrelsens ordförande, Michael Wolff Jensen, har informerat bolaget att han inte kommer att vara tillgänglig för omval vid årsstämman 2021.

Michael Wolff Jensen har varit styrelseordförande för Xspray Pharma sedan 2013 och kommer att sitta kvar som ordförande fram till kommande årsstämma som planeras hållas den 20 maj, 2021. Michael Wolff Jensen har valt att meddela Xspray i god tid före årsstämman för att ge valberedningen gott om tid att hitta en ny ordförandekandidat. Detta arbete inleds i oktober då Xsprays valberedning har konstituerats.

”Jag har verkligen uppskattat att jobba för Xspray, i styrelsen och med Per Andersson och jag kan stolt överlämna ett bolag i väldigt gott skick till nästa ordförande. Det är dags för mig att balansera om min tid mellan arbete och privatliv. Jag vill långt före årsstämman meddela att jag inte kommer att vara tillgänglig för nästa mandatperiod för att ge valberedningen tid att hitta bästa möjliga kandidat. Innan jag lämnar över till nästa ordförande kommer jag att fokusera på det intensiva arbetet att hitta en kommersiell partner för HyNap-Dasa,” kommenterar Michael Wolff Jensen, styrelseordförande för Xspray.

“Det har varit stimulerande att arbeta med Michael Wolff Jensen under de senaste sju åren”, kommenterar Per Andersson, VD Xspray. ”Hans kunskap och erfarenhet från att bygga life science-bolag har varit viktigt för Xsprays utveckling och jag vill tacka honom för hans stöd och engagemang. För sju år sedan var Xspray ett mindre privat bolag i preklinisk fas. Strategin att fokusera på utveckling av PKI läkemedel har lett till att Xspray nu är noterat på Nasdaq Stockholm med ett marknadsvärde över SEK 2 miljarder och med en produktportfölj i sen fas”.