Nytt antal aktier och röster i Xspray Pharma efter TO6

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-05-31

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma AB har ändrats. Nya aktier har emitterats och registrerats genom teckning av teckningsoptioner serie TO6 2023, som avslutades 2 maj 2024. Totalt har antalet utestående aktier och röster ökat med 2 508 723.

Antalet aktier har ökat med 2 508 723 från 31 253 542 till 33 762 265. Aktiekapitalet ökade med 2 508 723 SEK, från 31 253 542 SEK till 33 762 265 SEK.