Nytt antal aktier och röster i Xspray Pharma

Regulatoriskt pressmeddelande 2023-07-31

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att antalet aktier och röster i Xspray Pharma AB har ändrats med anledning av att nya aktier registrerats efter den företrädesemission som genomfördes i juni 2023.

Genom företrädesemissionen, som genomfördes i juni 2023, ökade antalet utestående aktier och röster med 6 265 892, från 22 680 408 till 28 946 300. Aktiekapitalet ökade med 6 265 892, från 22 680 408 SEK till 28 946 300 SEK.